Chlumec nad Cidlinou

Chlumec nad Cidlinou – počet obyvatel (stav k 10.2.2005)
Chlumec n.C. I                   104                      544                      648   
Chlumec n.C. II                    50                      171                      221   
Chlumec n.C. III                   135                      857                      992   
Chlumec n.C. IV                   384                   2 603                   2 987   
Kladruby                    30                      184                      214   
Lučice                    28                      122                      150   
Pamětník                    18                       69                       87   
celkem celá obec                   749                   4 550                   5 299   
Počet obyvatel dle ulic
Název ulice Děti do 15 let Dospělí Celkem
1.   9. května                           17                       87                      104   
2.   Alejská                      2                       20                       22   
3.   Boženy Němcové                    11                       60                       71   
4.   Čelakovského                    12                       62                       74   
5.   Družstevní                    31                      182                      213   
6.   Dvořákova                    12                       50                       62   
7.   Fügnerova                      5                       22                       27   
8.   Gollova                      2                         9                       11   
9.   Hálkova                      4                       37                       41   
10.  Havlíčkova                                              16                       16   
11.  Husova                      3                       21                       24   
12.  Chvojkova                      5                       28                       33   
13.  Jiráskova                        4                       19                       23   
14.  Jungmannova                            2                       18                       20   
15.  K Jezu                               8                       43                       51   
16.  Klaretova                                 1                       11                       12   
17.  Klicperova                            14                       48                       62   
18.  Klicperovo náměstí                    15                       83                       98   
19.  Kollárova                      6                       34                       40   
20.  Komenského                    14                       36                       50   
21.  Kozelkova                    16                       99                      115   
22.  Krkonošská                      6                       38                       44   
23.  Lišická                      4                         7                       11   
24.  Máchova                      2                       17                       19   
25.  Mládežnická                    32                      178                      210   
26.  Na Františku                      9                       21                       30   
27.  Na Hatích                      7                       28                       35   
28.  Na Lukách                    10                       67                       77   
29.  Na Valech                      3                       10                       13   
30.  Na Vinici                       3                       29                       32   
31.  Nábřeží Julia Fučíka                      1                       16                       17   
32.  Nádražní                    13                      112                      125   
33.  Palackého                     30                      219                      249   
34.  Pernštýnská                    13                       65                       78   
35.  Petra Bezruče                      6                       42                       48   
36.  Pod Hřbitovem                      4                       38                       42   
37.  Pod Loretou                    17                       83                      100   
38.  Poděbradova                    14                       51                       65   
39.  Pražská                    13                      104                      117   
40.  Riegrova                     10                       98                      108   
41.  Rooseveltova                    34                      312                      346   
42.  Říční                      4                       22                       26   
43.  Říhova                      3                       64                       67   
44.  Sadová                       22                      188                      210   
45.  Selských Bouří                    13                       50                       63   
46.  Smetanova                      4                       28                       32   
47.  SNP                             10                       67                       77   
48.  Sokolská                      2                       20                       22   
49.  Sovova                        4                       18                       22   
50.  Spravedlnost                     24                       87                      111   
51.  Starobranská                        1                       13                       14   
52.  Svatopluka Čecha                                              32                       32   
53.  Škroupova                            2                       41                       43   
54.  Švermova                      7                       56                       63   
55.  Tylova                       23                      174                      197   
56.  U Nádraží                      1                         5                         6   
57.  U Starého hradu                         8                       28                       36   
58.  V Lipkách                      1                         5                         6   
59.  Vincence Beneše                      3                       20                       23   
60.  Vrchlického                    18                       88                      106   
61.  Zámecká                    14                       84                       98   
62.  Zámostecká                          18                       55                       73   
63.  Zapečská                             23                       70                       93   
64.  Zimova                    15                      252                      267   
65.  Žiželická                    18                      110                      128   
66.  Žižkova                    20                       76                       96   
67.  Na Bejkovce                                                                              
68.  Josefa Slavíčka                                                                              
bez ulice                                                2                         2   
část obce Kladruby                    30                      184                      214   
část obce Lučice                    28                      122                      150   
část obce Pamětník                    18                       69                       87   
celkem obyvatel                   749                   4 550                   5 299   

 

Chlumec nad Cidlinou – počet obyvatel (stav k 10.2.2005)Chlumec n.C. I                  104                     544                     648   Chlumec n.C. II                   50                     171                     221   Chlumec n.C. III                  135                     857                     992   Chlumec n.C. IV                  384                  2 603                  2 987   Kladruby                   30                     184                     214   Lučice                   28                     122                     150   Pamětník                   18                      69                      87   celkem celá obec                  749                  4 550                  5 299   Počet obyvatel dle ulicNázev uliceDěti do 15 letDospělíCelkem1.   9. května                          17                      87                     104   2.   Alejská                     2                      20                      22   3.   Boženy Němcové                   11                      60                      71   4.   Čelakovského                   12                      62                      74   5.   Družstevní                   31                     182                     213   6.   Dvořákova                   12                      50                      62   7.   Fügnerova                     5                      22                      27   8.   Gollova                     2                        9                      11   9.   Hálkova                     4                      37                      41   10.  Havlíčkova                                            16                      16   11.  Husova                     3                      21                      24   12.  Chvojkova                     5                      28                      33   13.  Jiráskova                       4                      19                      23   14.  Jungmannova                           2                      18                      20   15.  K Jezu                              8                      43                      51   16.  Klaretova                                1                      11                      12   17.  Klicperova                           14                      48                      62   18.  Klicperovo náměstí                   15                      83                      98   19.  Kollárova                     6                      34                      40   20.  Komenského                   14                      36                      50   21.  Kozelkova                   16                      99                     115   22.  Krkonošská                     6                      38                      44   23.  Lišická                     4                        7                      11   24.  Máchova                     2                      17                      19   25.  Mládežnická                   32                     178                     210   26.  Na Františku                     9                      21                      30   27.  Na Hatích                     7                      28                      35   28.  Na Lukách                   10                      67                      77   29.  Na Valech                     3                      10                      13   30.  Na Vinici                      3                      29                      32   31.  Nábřeží Julia Fučíka                     1                      16                      17   32.  Nádražní                   13                     112                     125   33.  Palackého                    30                     219                     249   34.  Pernštýnská                   13                      65                      78   35.  Petra Bezruče                     6                      42                      48   36.  Pod Hřbitovem                     4                      38                      42   37.  Pod Loretou                   17                      83                     100   38.  Poděbradova                   14                      51                      65   39.  Pražská                   13                     104                     117   40.  Riegrova                    10                      98                     108   41.  Rooseveltova                   34                     312                     346   42.  Říční                     4                      22                      26   43.  Říhova                     3                      64                      67   44.  Sadová                      22                     188                     210   45.  Selských Bouří                   13                      50                      63   46.  Smetanova                     4                      28                      32   47.  SNP                            10                      67                      77   48.  Sokolská                     2                      20                      22   49.  Sovova                       4                      18                      22   50.  Spravedlnost                    24                      87                     111   51.  Starobranská                       1                      13                      14   52.  Svatopluka Čecha                                            32                      32   53.  Škroupova                           2                      41                      43   54.  Švermova                     7                      56                      63   55.  Tylova                      23                     174                     197   56.  U Nádraží                     1                        5                        6   57.  U Starého hradu                        8                      28                      36   58.  V Lipkách                     1                        5                        6   59.  Vincence Beneše                     3                      20                      23   60.  Vrchlického                   18                      88                     106   61.  Zámecká                   14                      84                      98   62.  Zámostecká                         18                      55                      73   63.  Zapečská                            23                      70                      93   64.  Zimova                   15                     252                     267   65.  Žiželická                   18                     110                     128   66.  Žižkova                   20                      76                      96   67.  Na Bejkovce                                                                           68.  Josefa Slavíčka                                                                           bez ulice                                              2                        2   část obce Kladruby                   30                     184                     214   část obce Lučice                   28                     122                     150   část obce Pamětník                   18                      69                      87   celkem obyvatel                  749                  4 550                  5 299

Subscribe to RSS feed