Členové zastupitelstva

Ing. Miroslav Uchytil – starosta
Mgr. Otakar Kuchař – místostarosta
MUDr. Jaroslav Krenčík – člen městské rady
Ivo Kučera – člen městské rady
MUDr. Miroslav Louda – člen městské rady
Bc. Daniela Lusková – členka městské rady
Ing. Jaroslav Špičák – člen městské rady
Mgr. Drahomíra Belancová
Mgr. Jana Bertnartová
Ing. arch. Jiří Bučina
Miroslav Déduch
Květa Halmichová
Mgr. Jiří Janouch
Ing. Václav Křepela
Václav Mareš
Dobroslav Netík
David Solar
Ing. arch. Jan Zima
PaedDr. Arnošt Vítek
Ing. Jiří Vopálka
Petr Zborník

Subscribe to RSS feed