Obecně závazná vyhláška č. 4/2004,

Obecně závazná vyhláška č. 4/2004,
o podrobnostech stejnokroje strážníků městské policie a o jeho nošení

Zastupitelstvo města Chlumec nad Cidlinou se na svém zasedání dne 18.XI.2004 usnesením č.21 usneslo vydat na základě § 27 odst. 2 zákona č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění zákona č. 153/1995 Sb., a v souladu s § 84 odst. 2 písmeno i) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), tuto obecně závaznou vyhlášku:

Čl. 1
Podrobnosti o stejnokroji

Stejnokroj strážníka městské policie tvoří:
a)     košile s krátkým nebo dlouhým rukávem bleděmodré barvy
b)     kalhoty šedé barvy
c)      oteplovací kalhoty černé barvy
d)     bunda černé barvy (zimní, letní)
e)     svetr a vesta černé barvy s nápisem Městská policie
f)        vázanka černé barvy
g)     kombinéza černé barvy
h)      triko černé barvy (jen v kombinaci s kombinézou)
i)        pokrývka hlavy černé barvy:
–         brigadýrka šestihranná
–         ret klasický (jen v kombinaci s kombinézou)
–         kulich
–         kožešinová čepice
j)        služební obuv černé barvy:
–         polobotky (zimní, letní)
–         kotníkové boty (zimní, letní)
–         kanady
k) rukavice černé barvy

Čl. 2
Podrobnosti o nošení stejnokroje

(1)     Součásti stejnokroje nelze nahrazovat částmi  jiného oděvu.

(2)     Hlídka konající službu bude mít vždy stejné oblečení.

(3)     Sjednocení shora uvedených prvků stejnokroje určí velitel směny (dle vnitřního řádu).

Čl. 3
Účinnost

Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dnem 4.XII.2004.

Za Město Chlumec nad Cidlinou

ing.arch. Bučina Jiří                                                                 ing. Uchytil Miroslav

Subscribe to RSS feed