Statistické informace o obyvatelstvu – data k 10.2.2005

VĚKOVÁ STRUKTURA OBYVATEL
Muži i ženy od 0 do 100 let
Interval 10 let
Interval MUŽI ŽENY CELKEM
 00-09 227 202 429
 10-19 318 305 623
 20-29 381 418 799
 30-39 417 366 783
 40-49 334 333 667
 50-59 425 406 831
 60-69 264 277 541
 70-79 147 238 385
 80-89 68 137 205
 90-99 10 26 36
 100-109 0 0 0
celkem 2591 2708 5299
PRŮMĚRNÝ VĚK OBYVATEL
MUŽI 39,8 roku
ŽENY 42,64 roku
Průměr 41,25 roku
NEJSTARŠÍ OBYVATEL
MUŽ 97 let
ŽENA 97 let
NEJČASTĚJŠÍ PŘÍJMENÍ
MUŽ Novotný 25 obyvatel
ŽENA Novotná 22 obyvatel
NEJČASTĚJŠÍ JMÉNO
MUŽ Josef 179 obyvatel
ŽENA Marie 171 obyvatel
Subscribe to RSS feed