Středisko sociálních služeb Chlumec nad Cidlinou o.p.s. je nestátní nezisková organizace.

Poslání:

Středisko sociálních služeb Chlumec nad Cidlinou o.p.s. je nestátní nezisková organizace, poskytující pečovatelské služby terénní, denní pobyty v centru denních služeb a poradenské služby dle individuálních potřeb občanů Města Chlumce nad Cidlinou a okolních obcí, jejichž schopnosti, zejména v oblasti osobní péče a péče o domácnost jsou sníženy.  Středisko sociálních služeb je tu proto, aby pomohlo těmto lidem zvládnout běžné každodenní úkony, které nezvládají z důvodu stáří, zdravotního stavu a momentální tíživé sociální situace. Aby lidem pomohlo setrvat co nejdéle v jejich přirozeném prostředí, pomohlo jim žít smysluplný život, zprostředkovat všem bez rozdílu jinak nedostupné služby a společenské kontakty.
Rozsah služeb – Město Chlumec nad Cidlinou, spádové obce chlumecka i obce blízkého okolí, které spádově nepřísluší Chlumci nad Cidlinou, ale je s nimi uzavřena smlouva o spolufinancování.

Cíle:
Naše cíle vychází z individuálních potřeb uživatelů.
S pomocí vést domácnost, zabezpečit si základní životní potřeby, zajistit nebo nahradit místní veřejné služby, pomoci udržovat společenské kontakty s rodinou, sousedy, známými.  Pomoci uživatelům  našich služeb co nejdéle setrvat v přirozeném prostředí, být spokojený a vést důstojný život. Poskytovat aktivizační služby a programy, napomoci včlenění do společnosti.

Now that your vacation in Chlumec Nad Cidlinou is coming to an end, why not play casino games at superbcasinos.com to get some extra cash for keepsakes?

Cílová skupina
Senioři (starobní důchodci) nad 55 let, dospělí lidé v  plném  nebo  částečném  ID, zdravotně postižení, dlouhodobě nemocní, rodiny s dětmi, které se dočasně ocitnou v obtížné situaci, kteří si nejsou schopni bez pomoci zajistit základní životní potřeby, jako je jídlo, úklid bytu, doprovody k lékařům v místě bydliště, osobní hygiena, kulturní a společenské vyžití, využívání veřejných služeb

Principy :
Při práci s uživateli našich služeb vycházíme z těchto principů:
–         princip nezávislosti uživatele
–         princip udržení uživatele ve společenském kontaktu
–         princip respektování potřeb uživatele
–         princip respektování práv uživatelů a jejich obhajoba na veřejnosti

Subscribe to RSS feed